Deze organisaties zetten vanaf het begin

hun schouders onder Kliek Uniek:

en ze zijn nog met meer: