Kliek Uniek is een project

van Vormingplus

In de Kempen

Dat is ons werkterrein. We werken allerlei projecten uit met mensen, buurten, organisaties en overheden. De Kliek is er eentje van.

Contact

Vormingplus Kempen vzw
Prins Boudewijnlaan 9 bus 2
2300 Turnhout
014 41 15 65
ondernemingsnr. 0861.555.780

Een vraag, een tip of een opmerking?

Gebruik dan het contactformulier hieronder.
Je leest daar ook wie onze projectmedewerkers zijn en hoe je ze kan bereiken.

Wannes

sociaal-cultureel werker